Responzivní reklamy ve vyhledávání

Tento týden se již mnoho inzerentů může setkat s novým typem reklamního formátu: responzivní reklamou ve vyhledávání.

Tento týden se již mnoho inzerentů může setkat s novým typem reklamního formátu: responzivní reklamou ve vyhledávání. Oproti předchozí verzi jsou nyní k dispozici tři nadpisy a dva popisy, které jsou navíc rozšířené z původních 80 znaků na 90.

 Co tím získáme:

  • více prostoru pro reklamní sdělení = větší zásah
  • větší flexibilitu - Google bude vybírat kombinace nejvhodnější pro vyhledávací dotazy
  • díky strojovému učení by mělo dojít i ke zvýšení výkonu

Při zadávání je třeba počítat s tím, že ve výchozím nastavení se nadpisy a popisy mohou zobrazovat v libovolném pořadí. V případě, že chcete zobrazení ovlivnit, je třeba přepnout na konkrétní pozice.

V současné beta verzi lze responzivní reklamy ve vyhledávání přidávat pouze do reklamních sestav s existujícími textovými reklamami.

Máte dotaz?